Privacyverklaring

Privacyverklaring Firma00

Firma00 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Firma00, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Firma00 verstrekt.
Firma00 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Firma00 GEGEVENS NODIG HEEFT
Firma00 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Firma00 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Firma00 GEGEVENS BEWAART
Firma00 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Firma00 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@firma00.nl. 
Firma00 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Firma00 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Firma00 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Firma00 kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Firma00 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie kan, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht worden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Firma00 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Firma00 heeft hier geen invloed op.
Firma00 heeft Google geen toestemming gegeven om via Firma00 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Firma00 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Firma00 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Firma00 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Firma00 op via info@firma00.nl

http://firma00.nl is een website van Firma00.

Firma00 is als volgt te bereiken:
Postadres:
Firma00
Alfred Nobellaan 106
3731dx De Bilt

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Utrecht:
50946889 onder de naam Firma00

Telefoon Firma00:
06 – 10 10 21 66

E-mailadres Firma00:
info@firma00.nl