Bestek

Goed vertrouwen is een mooi ding, maar bij Firma00 vinden we een bestek het beste uitgangspunt voor de werkzaamheden. Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Aan het bestek zijn bestektekeningen gekoppeld, die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.